To Će Biti Zanimljivo Za Vas

Promjene mozga mogu biti povezane s Parkinsonovom demencijom

Istraživači kažu da su uočili abnormalnosti mozga koje mogu biti povezane s demencijom kod osoba s Parkinsonovim tegobama

Mnogi pacijenti Parkinsonove razviju demenciju, a mnogi od onih koji nisu dijagnosticirani demencijom imaju blagi kognitivni poremećaj (stanje koje može prethoditi demenciji), prema podacima iz studije. Studija je koristila MRI skenira mozga 84 pacijenata Parkinsonove bolesti - 61 s normalnim mentalnim sposobnostima, 12 s blagim kognitivnim poremećajem i 11 s demencijom kao i 23 zdrave osobe.

Skeniranje je pokazalo da su Parkinsonov pacijenti s demencijom imali više atrofije mozga hipokampalnog, temporalnog i parietalnog režnja mozga. Ljudi s Parkinsonovom bolesti i demencijom također imaju tendenciju smanjenja volumena prefrontalnog korteksa u usporedbi s Parkinsonovim pacijentima bez demencije.

Parkinsonovi pacijenti s blagim kognitivnim oštećenjem imali su uzorak atrofije mozga koji je bio sličan demenciji.

Arhiv neurologije

.

Budući da raste svijest o Parkinsonovoj vezi s demencijom, spoznaje koje mogu pomoći daljnjem istraživanju i pomoći u briga o tim pacijentima postat će sve važnija, rekao je dr. Daniel Weintraub sa Sveučilišta Pennsylvania, Philadelphia i kolege iz studije. Ažurirano: 2011/12/13

arrow